اختلاف نظر نوريزاده و عليجاني در باره ابراهيم يزدي

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
امروز شاید مرگ یک خائن به ایران باشد ولی روز اشکار شدن افرادی که از جنایتکاران و خائنین پشتیبانی می کنند و از یک جنایتکار و خائن چطور بت الاهی می سازند. فقط این تلویزیونهای فارسی زبان خارج از کشور نگاه کنید و افرادی که ادعای دموکراسی و عدالت دارند ، چقدر از این خائن حمایت میکنند و او را قدیس می دانند.
ملی مذهبی ها که همان شاخه ای از اخوان مسلمین هستند و به جز حکومت فاشیستی اسلامی چیز دیگری را نمی پذیرند.
ملت نباید گول این شیادان مذهبی را بخورند، فرق یزدی و بازرگان و سنجابی با اخوند فقط عمامه است.
عدم انتشار شده: 
false