سعید و یارانش با دستان از پشت بسته به شهادت رسیدند

امروز سالگرد شهادت نوجوانی است که او و 51 تن از یارانش بیرحمانه با دستان از پشت بسته به شهادت رسیدند. قاتلان او همان کسانی بودند که مادرش را به رگبار بستند. آری، داستان سعید غم‌انگیز است. سعید و برادر دوقلویش محمد، زمان شهادت مادرش فقط دو سال داشتند. "بابا، مامان کجا رفت؟"، "بابا، مامان کی میاد؟" چه جوابی می توانستم بدهم که برای اینان قابل فهم باشد؟

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: