پشتیبانی کارگران و معلمان ایرانی از کنشگران دربند و تحت پیگرد

بیانیه گروهی از کنشگران صنفی در ایران
ما جمعی از فعالین صنفی و مدنی با محکوم کردن احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی به زندان و با تأکید بر توقف فوری احضار و بازداشت فعالین صنفی، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی در بند و تحت تعقیب قضائی هستیم و بدینوسیله اعلام میداریم در صورت تداوم چنین سیاستهایی، به ناچار اعتراضات خود را گسترش و با اتکا به حقوق انسانی و قانونی خود به ابزارهای اعتراضی مؤثرتری متوسل خواهیم شد

 

احضار محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان تهران و علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ،را محکوم و خواهان پایان دادن فوری به چرخه سرکوب و احضار و بازداشت فعالین صنفی هستیم
در شرایطی که چهار سال از روی کار آمدن دولت روحانی گذشته و در حالیکه هنوز ذره ای گشایش در زندگی ما معلمان و کارگران رخ نداده و هیچیک از مطالبات بر حق ما بر آورده نشده است و توام با چنین وضعیتی، اسماعیل عبدی و محسن عمرانی در طول ماههای گذشته به زندان انداخته شده اند و علی اکبر باغانی و عزیز قاسم زاده را تبعید کرده اند، بار دیگر دور تازه ای از موج احضار و بازداشت فعالین صنفی آغاز شده است و در طول دو ماه گذشته با اعمال فشار بر وثیقه گذاران جعفر عظیم زاده، بازگرداندن رضا شهابی به زندان، صدور حکم علیه رضا مسلمی و قادرزاده و حکم زندان و شلاق علیه شاپور احسانی راد، اعمال فشار بر داوود رضوی و ابراهیم مددی، احضار گروهی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به دادگاه و اینک احضار محمود بهشتی و علی نجاتی به زندان، سیاست اعمال سرکوب گسترده علیه فعالین صنفی به تنها سیاست حاکم در بر خورد به مطالبات بر حق معلمان و کارگران کشور تبدیل شده است.
اتخاذ چنین سیاستی از نظر ما امضا کنندگان این بیانیه در عین حال که بیانگر این است که دولت به جای رسیدگی به مطالبات انباشته و بدیهی معلمان و کارگران، سیاست سرکوب و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر آنها را در پیش گرفته است بلکه همچنین بیانگر این واقعیت است که هنوز هیچ تغییری در این مملکت در عمل به تعهدات قانونی دولت جمهوری اسلامی از قبیل عمل به بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 8 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، اساسنامه سازمان بين‌المللي كار ،مقاوله‌نامه شماره 87 و مقاوله‌نامه شماره 98 سازمان بين‌المللي كار قابل مشاهده نیست.
لذا ما جمعی از فعالین صنفی و مدنی با محکوم کردن احضار محمود بهشتی لنگرودی و علی نجاتی به زندان و با تاکید بر توقف فوری احضار و بازداشت فعالین صنفی، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و مدنی در بند و تحت تعقیب قضائی هستیم و بدینوسیله اعلام میداریم در صورت تداوم چنین سیاستهایی، به ناچار اعتراضات خود را گسترش و با اتکا به حقوق انسانی و قانونی خود به ابزارهای اعتراضی موثرتری متوسل خواهیم شد.

امضا کنندگان:

1-فرشید هکی
2-داریوش ترکاشوند
3-فرهاد شیخی
4-نرگس محمدیان
5-یدالله باقری
6-سکینه باقری
7-میلاد هما پور
8-نسرین بهمن پور
9-شهناز هاشمی
10-سعید حق پرست
11-سعید رضایی
12-داود رضوی
13- تهمینه خسروی
14- فاطمه مرادی
15-ناهید فتحعلیان
16-شهین مقامی
17-سوسن رها
18- امیره حسینی
19- پروین محمدی
20- محبوبه فرحزادی
21-جوادلعل محمدی
22- ناهید خداجو
23-جعفرعظیم زاده
24-مهرنوش حید زاده
25-کیومرث سلوکی
26-محمد حسن پوره
27- نسرین جوادی
28-شیدا حقیقی
29-غلامرضا غلامی کندازی
30-حسین شاه پری
31-تقی نور بخش
32- رحمان بیگی
33-محمدعلی زحمتکش
34-مظفر صالح نیا
35-ربابه رضایی
36- علی فروتن
37-علی کامیاب
38-رضا بازوند
39-کیومرث بازوند
40-اصغر کاظمیان
41-رضا رحیمی
42-محمد سوری
43-محسن بازوند
44-ایرج امرایی
45-هرمز امرایی
46-تیمور بازوند
47-تیمورپورحسین
48-شهاب بازوند
49-میراحمد سوری
50-محمدبازوند
51-جمشید امرایی
52-میرشادامرایی
53-فرامرزرحمانی
54-ملک امرایی
55-داراب سوری
56-فرشاد گراوند
57-کاظم سوری
58-عبدالحسین بازوند
59-میر رضا شمسی زاده
60-قدرت پورحسن
61-حسین بابایی
62-اسفندیار دیناروند
63-حسن جمالی
64-حسین امرایی
65-سلیم رومیانی
66-اصلان رومیانی
67-روح انگیز نوشادی مقدم
68-واله زمانی
69-جلیل احمدی
70-محمد حیدری مهر
71-زهرا فیاض
72-محمد رشید مشیر وماهی
73-میلادجنت
74-مهدی حاجی حاجی
75-پیام فتحی
76-هیوا نفش بندی
77-فرح حاتمی
78-فریدون نیکو فرد
79-صغری شرف الدین
80-فاطمه بهمنی
81-محمد کرد
82-بهنام ابراهیم زاده
83-افشین مبارکی
84-مصطفی پوره
85-شیرین احمدی
86-داریوش پویا
87-داود کریمیان
88-مهدی الیاسی
89-آوات یوسفی
90-مهدی قوامی پور
91-مهدی سلیمی
92-ایراندخت خلج بابایی
93-غلامعباس لک
94-شهرام جلیلیان
95-رضا تبریزی
96-فرزاد عابدی شجاع
97-منیژه فروزنده
98-زهرا پور جعفری
99-عزت الله سلیمانی
100-حامد فرخ
101-بیژن نجفی
102-حمید پرویز
103-مهناز بهادری
104-سینا نوری
105-محمد رضا ملکی
106-حسن ابراهیمی
107-حسین ابراهیم پور
108-مانیا اسدی
109-سروش دارابی
110-محمد مردانی
111-صفیه بسیم
112-رضا صاحبی
113-افسر کریمی
114-ژیلا خیر
115-شا پور احسانی راد
116- سجاد جلیلیان
117- علی ترک
118- مجید لک
119- عظیم جانبزرگی
120- ام لنبین لک
121-نرگس جانبزرگی
122-الهه ورمزیار
123-ناهید محمودی
124-سید علی میر حسینی
125-اسفندیار لک
126-علی محمد بیات
127-نادر نظری
128-امید عظیمی
129-کمال نادری
130-لیلا سبحانی
131-حسینعلی مرادخانی
132-حسین مرادیانی
133-طاهر قادرزاده
134-آرام کیانی پور
135-پروین ویسی
136-محمد سلیمانزاده
137-شبنم بهار فر
138-سینا سلمانی
139-مرتضی مالکی
140-براتعلی گودرزی
141-نورالله برخوردار
142-رحیم امیری
143-یاسمن صحراکار
144-صلاح آزادی
145-میثم خدایاری
146-محمود خسرو بیگی
147-کمال کارچانی
148-مریم بروجردی
149-نور محمد بیرانوند
150-اشرف میر نظیری
151-بهنام محمدی
152-رحمان عابدینی
153-قربان علیپور
154-مصطفی شوکت
155-مصطفی رباطی
156-گلاله قربانی
157-حیدر قربانی
158-حسن قربانی
159-الیاس قربانی
160-زهرا قربانی
161-ادریس قربانی
162-ارش محمدی
163-عالیه اقدام دوست
164- سالار مجیدی
165- الهه مفاخری
166- یزدان مجیدی
167- محمد شهسوار
168- آرمین قیم امانی
169- مرتضی سیفی
170- کوهستان خالدیان
171-سید زانیار نوری
172-آرمان ساعد پناه
173- ایرج سعیدی
174- سامان صادقی
175- اقبال وزیریان
176- فردین سیدی
177- پرستو حیدری
178- محمد امین مفاخری
179- شیرین میر شجاع وحید
180- عنایت وثوقی
181- مهشید شیخ زاده
182- منصوره فرحزادی
183- فاطمه فتوگرافی
184- منصوره منصور نژاد
185- محسن عمرانی
186- سهیلا سیاوشی
187- پروین توکلی
188- علیرضا تیر انداز
189- نصرالله تیر انداز
190- غلام کوارکوهی
191- ایرج کریمی پور
192-مسعود حاجیوند
193-محمد حسین گودرزی
194-محمدرضا میر احمدی
195-گلی پوراحمدی
196-میرزا رضا میرزاوندی
197-معصومه نیک آبادی
198-مسلم مجدآبادی
199-سیروس محبتی
200-گل محمد معصومی
201-مقداد لک قاسم آبادی
202- علی روزبهانی
203- علی نجفی
204-حبیب بنافی
205- محمد جراحی
206- اکبر یزدانی
207- جوانمیر مرادی
208- حسین آدرگشسب
209- مرید سازور
210- رحیم بساک
211- سید احمد شیثی
212- زینب کشوری
213- شهناز سگوند
214- حسین شاهی زاده
215-امید آریایی
216-عارف فاتحی ویان
217-حسن سعیدی
218-ژاله روح زاد
219-سعید باقری
220 _ احمد براری
221_ تحسین مصطفی
222-قاسم توکلی
223-عبدالرضاخوانساری
224-کمال کریوند
225-جلال کریوند
226-عباس لک
227-محمود حسینی
228-نادر لک معروفی
229-سمیه یعقوبی
230-اکرم عسگری
231-رضا سیف آبادی
232-اکبر گرجیان
233-صمد پورمند
234-خدایار صادقی
235-طیبه خدادادی
236.عابد سهرابوندی
237-علی سهرابوندی
238-علی گراوندی
239_ مصلح حسامی
240_ مجید کریمی
241 _ اقبال رحیمی
242_ علی امرایی
243_ رضا امرایی
244_ کریم امرایی
245_ ملا مراد قربانی
246_ عبدالکریم صفری
247_ محسن بازووند
248_ احمد بازووند
249_ باقربازووند
250_ ناصرعبدی گراوند
251_ البرز بازووند
252_ محمود حسن زاده
253_ عنایت اله حسن زاده
254_ کرم بازووند
255_ سید کریم رومیانی
256_ میرزا رومیانی
257_ اسد رومیانی
258_ نورکرم سوری
259_ شمس الدین سوری
260_ باقر حسین زاده
270_ علی احمد امرایی
271_ سید علی بازووند
272_ حمید گراوند
273_ بهروز فریدونی
274_ شهاب نصیری
275_ بساط امرایی
276_ علی ترکاشوند
277_ شیرعلی بازووند
278_ حامد بازووند
279_ مینا حیدری
280_ معتصم اخرتی
281_ سید هاشم خواستار
282_ صدقه مالکی فرد
283_ حسن رزاقیان
284_ اسرین صمدی
285_ حامد کهنه پوشی
286_ محمود بلورچی
287_ سید حسام امینی
288_ ستار رادمنش
289_ برزان صیادت
290_ سیروان اردلان
291_ جعفر تراب زاد
292_ روزبه نقدی
293_ رضا ساکی
294_ محمد عباسی
295_ علی صفر خانی
296_ رقیه کیشانی
297_ غلام ساکی
298_ علی ترک
299_ رقیه کیشانی
300_ شاهپور ساکی
301_ ایرج جیرانی
302_ ابراهیم ساکی
303_ توران خدابنده لو
304_ محسن حق منش
305_عزیز حق جو
306_ مریم زیرک
307_ مهرنوش حیدرزاده
308_ عیسی شریدی
309_ مهری احمدزاده
310-نادر کرد
311_ جمال شریعتی
312- سلمان حاتمی
313_ شهین حاتمی
314_ گلاویژ حاتمی
315_زینب معصوم
316_اکبر تاردار
317_منوچهر امامی
318_ قاسم زادسر
319_بختیار رنجبریان
320_اسماعیل محبی
321_هاجر محبی
322_ جمیل کریم زاده
323-مهرداد ارکیش
324-مسعود هروی
325-رضا پاپی
326-علی شمسی وند
327-علی کاهکش
328-منیر دهقان
329-مسعود محمودوند
330-شیوا کلهر
331-یداله خدایاری

 

 

انتشار از: