جنگ خیابانی نابرابر در بانه میان مردم و مزدوران رژیم

ویدئو
در روز 14 شهریور 1396، نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به راهپیمایی مسالمت آمیز مردم شهر"بانه" در اعتراض به کشتار کولبران کرد، با سلاح آتشین و گاز اشک آور هجوم برده، گروهی از مردم را زخمی و دستگیر کردند.
مردم خشمگین بانه در برابر هجوم وحشیانه ی مزدوران امنیتی رژیم به دفاع از خود با سنگ و چوب پرداختند و جنگ نابرابری میان مردم و مزدوران رژیم درگرفت که همچنان ادامه دارد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: