پاسخ کلی خامنه‌ای به نامه اعتراض‌آمیز مولوی عبدالحمید