با زنان استاديوم همراه شويد

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ها

تصویر به بیسواد

نظر : 
هموا غلط است--------------- هم آوا ------------درست است.
مگر افغانی هستی که با فغان مینویسی ؟
عدم انتشار شده: 
false

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری