چرا ده‌ها هزار نوجوان و جوان در دهه ۶۰ میلادی از خانه گریختند