پس از افشاگری ماجرای ارسال اسلحه از سوی سیا برای جبهه النصره

خبرنگار اخراج شد
دیلیانا گایتاند زیهوا (Dilyana Gaytandzhieva) خبرنگار تحلیلی بلغارستانی پس از آنکه ماجرای ارسال اسلحه از سوی سازمان اطلاعات امنیت آمریکا سی‌آی‌ای را به تروریست‌های جبهه النصره بخش سوریه ی القاعده، توسط جمهوری آذربایجان افشا کرد، از روزنامه ی در آن بکار مشغول بود اخراج گردید.

منبع: 
مجله هفته
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: