گفتگو با شکوه میرزادگی درباره میراث فرهنگی ایران

سلام دوستان ، خوش امدید ؛به برنامه دیگری از کانال ویدئیی ایرانگلوبال ؛ کیانوش توکلی هستم و امروز مهمانی
دارم که از چهره های شناخته در عرصه فرهنگی :

خانم شکوه میرزادگی در بین هیاهوها و جنجالهای سیاست در سالهای گذشته ، بطور پی گیر و تخصصی در مقابل بولدوزرحکومت اسلامی ایران ایستاده است وبا قلم و کلام خود علیه تاریخ کشی و تبعیض فرهنگی در جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا کنون مقالات فراوانی در این خصوص نوشته اند .

منبع: 
ویژه ایران گلوبال
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: