دادخواهی امروز مالباختگان در برابر قوه قضائیه رژیم

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
751
مالباختگان بنگاه کلاهبردار "کاسپین"، امروز، 20 شهریور 1396، در برابر ساختمان قوه ی قضائیه ی فاسد رژیم جمهوری اسلامی در خیابان ولی عصر تهران گردآمده، خواهان پس دادن پول تاراج شده ی خود گردیدند.
بنگاه "کاسپین"،با مدیریت چند حزب اللهی وابسته به رژیم، زیر عنوان مؤسسه ی "اعتباری و مالی" و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پول هزاران شهروند ایرانی را با وعده ی دادن سود گرفته و بالا کشیده است.
در همایش امروز، مالباختگان، از جمله، فریاد می زدند: "زیر بار زور نمی ریم، پولامونو پس می گیریم".

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: