مردم خشمگین، به رژیم: سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
1016
هم میهنان خشمگین مالباخته ی رشتی، امروز، 27 شهریور 1396، خطاب به رژیم تبهکار جمهوری اسلامی و رئیس جمهور فاسد آن فریاد زدند: "سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن".
از سوی دیگر، انبوهی از مالباختگان بنگاه کاسپین و دیگر بنگاه های کلاهبردار وابسته به رژیم در تهران، از دیروز در برابر ساختمان قوه ی قضائیه، در بولوار کشاورز بست نشسته، خواهان پیوستن دیگر ایرانیان، برای همراهی با دادخواهی از ستم و فساد حکومت هستند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: