ترامپ:ايران ،پول مردم را صرف هزينه أسد ،لبنان و عراق مي كند

تعداد مشاهدات: 
419

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: