رئیس ستاد ارتش اسرائیل مدعی شد؛ طرح های اساسی برای حمله به ایران داریم

تعداد مشاهدات: 
443
جنگ طلبان با بسط فرهنگ و ادبیات سیاسی خشونت، بسترهای عینی آتش افروزی را مهیا می کنند. حکومت اسلامی ایران و در واقع اسلام سیاسی گوهر جنگ افروزانه، دگراندیش ستیزانه و خشونت گرایانه دارد. جناح سیاسی جنگ طلب در اسرائیل هم با منطق و منش اسلام سیاسی به تشنج افرینی در خاورمیانه دامن می زند.
رئیس ستاد ارتش اسرائیل مدعی شددر صورت درخواست مقامات، طرح های اساسی برای حمله به ایران داریم.
 
 
 
 
به گزارش پارسینه به نقل شبکه تلویزیونی المیادین، گادی آیزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت: ارتش اسرائیل در صورت درخواست مقامات دولتی، طرح های اساسی برای حمله به ایران دارد. درخواست اسرائیل برای دور کردن نیروهای ایرانی از سوریه به نفع سوریه و منافع امنیتی اسرائیل است.

گادی ایزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت: حزب الله در طول چند سال گذشته تجربیاتی در جنگیدن کسب کرد که آن را دستکم نمی گیریم. حزب الله یک «شبه ارتش» است که عناصر و مولفه های زیادی از یک ارتش را دارد. حزب الله دشمنی است که ما را بیش از هر دشمن دیگری در اطراف مان نگران می کند. قدرت مهمی در لبنان و قدرت محدودی در سوریه وجود دارد. 

ایزنکوت افزود: این هفته فرمانده ارتش لبنان به پیروزی در قلمون ابراز افتخار و تاکید کرد اکنون ارتش برای اعمال مسئولیت خود در جنوب اقدام خواهد کرد. گزارش های اطلاعاتی ما نشان می دهد نصرالله همچنان در همه روستاهای نزدیک اسرائیل حضور دارد و در حال تقویت توانایی خود است.

بخش: 
انتشار از: