محمود کردی در باره چگونگی تغییر قدرت سیاسی درابران

انتخابات المان ، مناسبات با ترکیه و بررسی اوضاع افغانستان
محمود کردی :در باره تغییروضعیت سیاسی در قدرت ایران ، انتخابات المان و بررسی اوضاع سیاسی افغانستان:
سلام دوستان ، خوش امدید ؛به برنامه دیگری از کانال ویدئیی ایرانگلوبال ؛ کیانوش توکلی هستم و مهمان این
هفته ما،آقای محمود کردی فعال وتحلیل گر سیاسی ساکن برلین که در باره چگونگی تغییر وضعیت سیاسی قدرت درایران ، انتخابات آلمان و همچنین اوضاع سیاسی افغانستان مطالبی را طرح کرده اند که اینک آماده پخش است:

منبع: 
ویژه ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
در بررسی اوضاع سیاسی ایران ، بجای کشور ارمنستان، نام جمهوری آذربایجان ذکر شده است که بدین وسیله آن را تصیحیح می کنم
عدم انتشار شده: 
false