پاییز فصل بیداری دل ها

ما باید طبیعت انسانی خود را پاک نگه داریم تا بتوانیم طبیعت را همواره، در خود ببینیم و از آن لذت ببریم .

نويسنده : احسان فتاحي
شاید شما هم جز آن کسانی باشید که در مقام یک شهرنشین کمتر بسراغ طبیعت بروید ، اما با از راه رسیدن فصل زیبای پاییز حتما رفتن مکرر به طبیعت را جز برنامه های روزمره خود قرار بدهید .
زندگی شهری زشت و پر سرو صداست. زندگی شهری پر از آلودگیست . و پر از مردمی که از فشار زندگی خسته و بسرعت در حال عبور یا فرار از یکدیگر هستند .انسان هایی که گاه خود را کشته اند و یا اینکه در نگاهشان غم و اندوه موج میزند .
انسان ها این روزها کمتر چشمشان به درخت ها ، به آب و به آسمان می افتد ، آنها کمتر بر روی تپه ای می روند تا طلوع خورشید را شاهد باشند ، ما آدمهای گرفتار پر حرف ، از کنار هر فصلی بسرعت رد می شویم.
، تابستان می گذرد و پاییز می آید تا سر بالا کنیم ، زمستان و بهار از راه میرسند .
اما باور کنید حیف است اگر پاییز را لمس نکنیم .
حیف است که صدای باران را نشنویم .
حیف است که زرد و نارنجی شدن برگها را نبینیم و صدای خش خش آنها را ندیده بگیریم .
چشم و گوش را باز کنیم ، واقعا باز کنیم و به درختان بلوطی که در اطرافمان هستند نگاه کنیم .
وقتی که در طبیعت راه میرویم ، آن درختی را که یک لحظه نگاهش می کنیم و می گوییم چقدر پیر است ، آن را چندبار نگاه کنیم ، به تنه قطورش و شاخه هایی که از زمین فاصله بسیار دارند و محکم و ثابت سر بر آسمان کشیده اند .
این درختان نوعی وقار دارند که با نگاه کردن به آنها این وقار به ما هم سرایت می کند ، درفصل پاییز به مکان های ساکت و حتی دور افتاده و دور از آلودگی ها بروید و لحظه ای همه دردهای خود و بشریت را از یادببرید ، همه آن جنایت هایی که انسان ها با آنها قداست طبیعت را از یاد برده اند و خودشان هم از طبیعت انسانی خارج شده اند.
برویم جایی دور افتاده و سرود پاییز این شاه فصل ها را اینبار با دقتی بیشتر گوش دهیم .
و از پاییز پناهگاهی امن و ساکت و عاشقانه در روح خود بسازیم .
ما به ذهن های ساکت نیاز داریم .برویم به درون پاییز تا سکوت محض و زیباییش را حس کنیم .
اگر قدری در پاییز گردش کنیم ، روح ما زیباتر می شود ، هر کس که گفت ، فقط کار ، فقط پول، فقط حرف ، فقط....
به او بگوییم فقط" زندگی" ، ما باید زندگی کنیم تا زیبایی زندگی را بفهمیم و از آن زیبایی برای بهبود وضعیت خود بهره ببریم .
ما باید طبیعت انسانی خود را پاک نگه داریم تا بتوانیم طبیعت را همواره، در خود ببینیم و از آن لذت ببریم .
احسان فتاحی

انتشار از: