همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و تاثیرات آن

ویدئو
میزگردی با حضور بهرام آبار، مرداویج زیاری، حسن کیانزاد و مانی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: