کارگران اراک، واقعیت کثیف رژیم را در خیابان فریاد می کنند

ویدئو
تعداد مشاهدات: 
982
کارگران اراکی، امروز، یکم مهر 1396، دلاورانه و آشکار در خیابان های اراک، ماهیت فاسد و ستمگر رژیم جمهوری اسلامی را فریاد کردند.
در پی سرکوب وحشیانه ی شورش دادخواهانه ی کارگران اراک در روز 29 شهریور 1396، امروز کارگران کارخانه های "هپکو" و "آذراب" بار دیگر در برابر استانداری استان مرکزی در این شهر گردآمده، به وضعیت ناگوار زندگی خود و پایمال شدن حقوق خویش از سوی مدیران کارخانه و مقامات فاسد رژیم اعتراض کردند.

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: