گفتگو با دکترصدر الاشرافی در باره همه پرسی در اقلیم کردستان

دکتر ضیا صدر الاشرافی در این برنامه ابتدا در باره نتایج و پیامدهای همه پرسی در اقلیم کردستان عراق گفت و سپس نظرات خود را در زمینه مفهوم فدارلیسم و در رد تجزیه بیان داشت، آنگاه به دو پرسش خوانندگان ایرانگلوبال پاسخ داد که اینک آماده پخش است:

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
شایان ذکر است که در این گفتگو ، سوال بهمن موحدی و کاربری بنام «آذربایجان» که بشکل کامنت نوشته شده بودخوانده وتوسط دکتر صدرالشرافی پاسخ داده شد .
عدم انتشار شده: 
false