بذر خوب برای همسایه ها

پس از رفراندوم در کردستان عراق سیلی از اظهار نظرها در رسانه ها جاری شد. بسیاری از صادر کنندگان این بیانیه ها و اعلامیه ها اعم از موافق و مخالف بگونه ای با این مساله برخورد کردند که معمولا شرقیان با غیرت با مساله ای ناموسی برخورد می کنند. انگار نه انگار که این رفراندوم هم مانند دهها واقعه دیگر که در پیرامون دور و نزدیک ما رخ میدهد،

 

پس از رفراندوم در کردستان عراق سیلی از اظهار نظرها در رسانه ها جاری شد. بسیاری از صادر کنندگان این بیانیه ها و اعلامیه ها اعم از موافق و مخالف بگونه ای با این مساله برخورد کردند که معمولا شرقیان با غیرت با مساله ای ناموسی برخورد می کنند. انگار نه انگار که این رفراندوم هم مانند دهها واقعه دیگر که در پیرامون دور و نزدیک ما رخ میدهد، مساله ای سیاسی است، و گره سیاست را بایستی با سر انگشتان عقل و تدبیر گشود و نه دندان گزنده. اینگونه اظهار نظرهای اغلب ناپخته و بر حسب معمول عجولانه و صد البته مداخله گرانه در امور همسایگان و غیر همسایگان سال هاست که از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی، و اپوزیسیون در حال انجام است و کثرت استفاده از این روش ناپسند، قبح آن را نیز از بین برده است. در باره اینکه با دیگر دولت ها بویژه همسایگان چگونه سلوکی باید داشت، با دوستی به مشورت نشستم. دوست دنیا دیده ام گفت: شما ایرانیان هم اگر می خواهید عاقبت بخیر شوید مانند آن کشاورز نمونه عمل کنید. آنگاه داستان کشاورز نمونه را چنین برایم نقل کرد: کشاورزی چند سالی پشت سر هم به عنوان کشاورز نمونه انتخاب می شد و جایزه ای می گرفت. خبرنگاری که از این موفقیت پیاپی کشاورز شگفت زده شده بود، مصاحبه ای با او ترتیب داد و علت را جویا شد. کشاورز پاسخ ساده ای به خبرنگار داد و گفت، علت موفقیت من در چند سال گذشته آن است که من بذرهای خیلی خوب به همسایگانم داده ام. خبرنگار که سخت متحیر شده بود، گفت: من رابطه برنده شدن هر ساله شما و دادن بذر خوب به همسایگانتان را درک نمی کنم. کشاورز به خبرنگار گفت: قضیه آن است که من هر سال در فصل کشت، بهترین دانه ها و بذرها را به همسایگانم می دهم، تا بکارند. چون بذرها بوسیله باد و حشرات و مورچگان در زمین های همسایگان جا بجا می شود، در نتیجه هر گز از زمین همسایگان، بذر اصلاح نشده و بد به زمین من منتقل نمی شود. در نتیجه کار و زحمت من به هدر نمی رود، و محصولات خوبی برداشت می کنم. پس برای حفاظت و بهبود کشت خودم، بایستی مراقب کشت همسایه ها یم نیز باشم. آخر ما سر نوشت محصولات مان بهم پیوسته است.
با شنیدن این قصه متوجه تذکار دوستم شدم و عرق شرم بر پیشانیم نشست. زیرا ما 40 سال است که به همسایگان مان بذر بد فروخته ایم و حالا انتظار داریم، سر خرمن، محصول بی عیب برداشت کنیم.
احمد تاج الدینی
02.اکتبر.2017

http://www.tribuneiran.org/%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%...

انتشار از: