‫مناظره حسین بر با زیبا کلام در باره نظام ریاستی یا پارلمان

‫با بودن قدرت مطلق در دست ولایت مطلق فقیه هیچ نظام دمکراتیکی امکان وجود ندارد.

منبع: 
Kalamah ty
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
در شعار حسین بر دست بالا داشت. اما در استدلال و منطق خیلی کم آورد. چون ایشان خیلی معروف هستند به شعار دادن بر علیه ایرانی ها و فارس ها و شیعیان. برای بعضی از سلطنت طلبان خیلی دبش این حرفها خریدار داره. اما حداقل خوانندگان ایران گلوبال حسین بر را خوب می شناسند. حسین بر در جایگاهی نیست که با حرف های گنده و شعار بتواند یک آخوندزاده مثل زیبا کلام را در کلام شکست بدهد.

عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
من اىن مناظره را با دقت تماشا كردم. حسىن بر همه جا دست بالا داشت و با منطق دلىل أورد كه نظام اسلامى ىك نظا دىكتاتورى است و سىستم حكومتى جه رىاستى با شد و جه بارلمانى باز هم دىكتاتورى خواهد بود.زىبا كلام وقتي كم اورد حسىن بر را متهم كرد كه مىخواهد اىران رابه سورىه تبدىل كند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
مهرانه خانوم مثل اینکه شما خیلی وقت داشتید یا دارید که همه این مناظره را تماشا کردی. من همان چند دقیقه اول فهمیدم که آقای حسین بر مثل یک نوار ضبط شده تکراری همان حرف های معمولی و تکراری خودش را تکرار می کند. بقیه اش را نگاه نکردم. خوب معلومه که بین حسین بر و زیباکلام از زمین تا آسمان فرق است. برای درک این موضوع لازم نبود یک ساعت وقت خودت را صرف کنی.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
متاسفانه آقای دکتر زیبا کلام حسین بر را آچمز کردند . چون آقای حسین بر مثل همیشه غیر علمی شعار و حرف های گنده گنده می زدند. زیبا کلام یک استاد با تجربه علوم سیاسی است با دانش فراوان اگرچه با او مخالفم. و باید یک آدم دانشگاهی سیاسی و منطقی در بین اپوزیسیون با زیباکلام مباحثه می کرد تا جواب های علمی و دانشگاهی و منطقی بدهد. فرق بین دانش آقای حسین بر و دانش سیاسی آقای زیبا کلام بین زمین و آسمان بود. شبکه مذهبی کلمه با قرار دادن حسین بر در مقابل دانش وسیع زیباکلام کمکی به اپوزیسیون نکردند. نمی دانم این یک نقشه بود یا اینجوری اتفاق افتاد. در بین اپوزیسیون تحلیل گران و سیاسیون دانشگاهی فراوانی هستند که می توانستند همقد زیبا کلام ظاهر بشوند.
عدم انتشار شده: 
false