نمایندۀ زرتشتی شورای شهر یزد اخراج شد

سپنتا نیکنام نمایندۀ زرتشتی اخراج شده از شورای شهر
تعداد مشاهدات: 
433
حکومت اسلامی نتوانست یکی از نمادهای تاریخی فرهنگی و دینی ایرانیان را حتا در سطح شورای شهر تحمل کند. اسلامگرایان در 40 سال گذشته بیوقفه تیشه به ریشه ایران و ایرانیت زده و متحدین آنها با نقاب اپوزیسیون، ماهیت این نظام را تحریف کرده و نوک تیز حمله شان را متوجه فروپاشاندن جامعه ایرانی کرده اند.
اما ایران و ایرانیان ریشه در تاریخ دارند و هر بار که توسط بربرها درو شوند، ققنوس وار دوباره و مصمم تر بر می خیزند تا ارزش های انسانی را در جامعه نهادینه کنند.
**************
 

رئیس شورای شهر یزد، غلامعلی سفید، اعلام کرد که به دستور دیوان اداری کشور آقای سپنتا نیکنام، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، از عضویتش در این شورا محروم شده است، هر چند وی برای دومین بار و با آرای بالای مردم شهر یزد اعم از زرتشتی و مسلمان و غیرمسلمان به عضویت این شورا در آمده است.

رئیس شورای شهر یزد اضافه کرده است که در پی صدور حکم دیوان اداری کشور، فرماندار یزد عضویت آقای سپنتا نیکنام، تنها عضو غیرمسلمان این شورا، را لغو کرد.

غلامعلی سفید تصریح کرده که فرمان لغو عضویت آقای نیکنام پریروز شنبه به شورای شهر یزد ابلاغ شد. او مدعی است که این تصمیم موقتی است و شورای شهر در نامه ای به فرماندار و دیگر مقام های کشور خواستار تجدیدنظر در رأی دیوان اداری کشور در مورد آقای سپنتا نیکنام شده است.

به گفتۀ رئیس شورای شهر یزد، عضویت آقای نیکنام در این شورا به درخواست "شاکی خصوصی" لغو شده است. به گفتۀ یک نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، فردی شکایتی را علیه فرماندار یزد به دیوان اداری کشور تسلیم کرده و در آن خواستار لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد شده است، زیرا به گفتۀ "شاکی خصوصی" یک غیرمسلمان نمی تواند برای مسلمانان تصمیم بگیرد.

اگر چه نمایندۀ مجلس شورای اسلامی از ذکر نام "شاکی خصوصی" خودداری کرده، اما، بر پایۀ برخی اخبار شاکی خصوصی نامزد شکست خوردۀ شورای شهر یزد به نام علی اصغر باقری است.

پیش از برگزاری انتخابات شوراها، آیت الله احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان قانون اساسی، با صدور بیانیه ای گفته بود که اعضای اقلیت های مذهبی نمی توانند نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستا شوند زیرا این نهادها، به گفتۀ احمد جنتی، برای مسلمانان تصمیم می گیرند و در نتیجه غیرمسلمان نمی تواند به ادعای آقای جنتی در این نهادها عضو شده و یا از طریق آنها برای مسلمانان تصمیم بگیرند.

در واکنش به این سخن، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سخنان آیت الله جنتی را غیرقانونی خواند و علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بیانیۀ آیت الله جنتی را اظهار نظر شخصی او تلقی کرد و نه نظر شورای نگهبان.

برگرفته از: 
رادیو فرانسه
بخش: 
انتشار از: