اقلیم کردستان: عملیات بزرگی برای تصرف کرکوک در راه است