پیش نویس حمایت از استقلال کوردستان به کنگره‌ی آمریکا ارائه شد

برخی از نمایندگان کنگره‌ی آمریکا در راستای حمایت از خواست و حق ملت کورد، لایحه‌ای را تنظیم و برای بحث و رای‌گیری به کنگره ارائه کرده‌اند. در این لایحه که از سوی “فرانکس آریزونا” تنظیم شده است به حق مسلم ملت کورد در کوردستان عراق برای دستیابی به استقلال اشاره شده و آنرا از حقوق مسلم کوردها دانسته است.

روژی کورد:

در این پیش‌نویس آمده که حق تعین سرنوشت از حقوق اساسی هر ملتی است که در پیماننامه‌ی جهانی درباره‌ی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است که “تمام خلق‌های جهان از حق تعین سرنوشت برخوردارند و بر اساس این اصل به آزادی کامل در باب مسائل سیاسی تصمیم می‌گیرند، مسائل اقتصادی خود را تعین می‌کنند و حق ترقی فرهنگی و اجتماعی را کسب می‌کنند”.

این لایحه متذکر شده است که ملت کورد از آن جهت می‌تواند خواهان استقلال شود که ویژگی‌ها لازم برای تحقق حق تعین سرنوشت خود را دارند که شامل: زبان و آئین مشترک و پیشینه‌ی قومی، فرهنگی و تاریخی مشترک است و همچنین اقلیم کوردستان در عراق اثبات کرده است که موثرترین هم‌پیمان آمریکا علیه دولت اسلامی است و نیروی زمینی قابل توجهی را در اختیار آمریکا و هم‌پیمانان‌اش قرار داده است و خواستار افزایش نیروی زمینی آمریکا نشده است و در طول جنگ داخلی عراق و سوریه به بیش از ٢میلیون از آواره‌های این سرزمین‌ها پناه داده و همکار و حامی آن‌ها بوده است و نیز به اقلیت‌های دینی آزادی کامل داده و به آن‌ها امکان حفظ و گسترش آئین خود را داده است. ادیان و آئین‌های همچون مسیحی‌های آشوری و کلدانی، بهایی، یهودی، یارسان، مندایی، شبک، شیعه، تورکمان، ایزدی و زرتشتی.

رفراندوم استقلال کوردستان در سوم مهر ١٣٩۶ برگزار شد که قریب به ٩٢درصد مردم کوردستان به آن رای مپبت داده‌اند.

منبع: 
روژی کورد
بخش: 
انتشار از: