گردهمایی روزنامه‌نگاران مالت در اعتراض به ترور همکارشان