گفتگوي دهباشي با يوسفعلي مير شكاك

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آیا کسی این "درویش شاعر " را میشناسد ؟ گویا در فیضیه قم ،درس شعر نو و شاملو شناسی میداده!
میگوید لنین شطرنج را حرام کرد . و فروید گفته همجنسگرایان کمونیست میشوند!. و او در خانه های تیمی فداییان و مجاهدین بود ه ؛چون دنبال دختر بازی می گشته !
واقعا آدم از خود میپرسد وقتی دیکتاتوری حاکم شود بعضی آدمها بقول داستایوسکی،کافکا، و جرج آورل، چقدر مسخ میشوند و نقش بازی میکنند و مثل بازی در سیرک،بندبازی میکنند.!
این جناب "یوسف میرشکاک "در این مصاحبه، گاهی عارف میشود و گاهی آماده شهادت برای جنگ،گاهی منتقد نظام. و در مورد قتل های زنجیری میگوید، این "بر و بچه های " ما را تحریک کردند و فریب دادند تا دست به این جنایت ها بزنند.
واقعا فاشیسم مذهبی، چقدر بعضی انسانها را دچار از خودبیگانگی و دورویی و تظاهر و تناقض و تضاد ، در حرف و در شخصیت میکند.؟
عدم انتشار شده: 
false