حکم جلب ۱۱ مسؤول عراقی

دستگاه قضایی اقلیم کردستان عراق حکم بازداشت ۱۱ مسؤول عراقی را صادر کرد.

شبکه خبری سومریه نیوز: در سند صادره از سوی ریاست دادستانی در اقلیم کردستان عراق آمده است که حکم بازداشت ۱۱ مسئول و نماینده عراقی صادر شده است.
این افراد عبارتند از: اسکندر وتوت، حنان الفتلاوی، حنین قدو، از نمایندگان پارلمان عراق، ریان الکلدانی، رئیس جنبش بابلیون سمیره الموسوی، عبدالرحمان اللویزی، از نمایندگان پارلمان، قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش اهل الحق، محمد الکربولی و محمد تمیم، از نمایندگان پارلمان عراق و نیازی اوغلو، مخبر پارلمان عراق.

ین تحولات در پی برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق و تحریم شدن این اقلیم از سوی بغداد رخ داده است. اخیرا نیز دادگاه الرصافه در بغداد حکم بازداشت کوسرت رسول، معاون مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق را صادر کرد.

 

بخش: 
انتشار از: