بیانەی مشترک حزب کومەلە کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران

حزب کومەلە کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران در بیانیەی مشترکی ضمن محکوم نمودن حملە حشدشعبی و ارتش عراق بە مناطق مورد منازعەی مابین حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق جامعە بین المللی و مردم کردستان را از برنامەی سپاە پاسدارن برای ضربە زدن بە احزاب کرد ایرانی ساکن در اقلیم کردستان آگاه میسازند

حزب کومەلە کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران در بیانیەی مشترکی ضمن محکوم نمودن حملە حشدشعبی و ارتش عراق بە مناطق مورد منازعەی مابین حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق جامعە بین المللی و مردم کردستان را از برنامەی سپاە پاسدارن برای ضربە زدن بە احزاب کرد ایرانی ساکن در اقلیم کردستان آگاه میسازند. این دو حزب همچنین از کردهای ایران درخواست کردە اند کە در صورت تهاجم جمهوری اسلامی به این احزاب مردم پاسخ لازم را به حکومت بدهند و از این احزاب حمایت نمایند.
متن کامل بیانیه؛

سازمان ها و مجامع بین المللی
مردم کردستان
دوستان و دلسوزان
تهاجم حشد شعبی و ارتش عراق به مناطق مورد منازعەی کردستان عراق (باشور) نه تنها اقلیم کردستان را با بحران، اختلافات داخلی و آسیب های جدی مواجه ساخته است، بلکه فرصتی نیز برای رژیم جمهوری اسلامی ایران و نیروهای تروریست مهیا نمود تا آنها با سوءاستفاده از بحران موجود در سدد ضربه زدن به احزاب کردستان ایران (روژهلات) برآیند.
در این مورد لازم می دانیم اعلام نماییم که:
نخست آنکه، ما هرگونه تعرض، دخالت و توطئه گری های جمهوری اسلامی را در اقلیم کردستان به شدت محکوم می نماییم. رژیم ایران نه تنها دشمن سرسخت ملیت های ایرانی بلکه منبع تمامی آشوب ها و بحران های خاورمیانه بوده و در کردستان عراق نیز به غیر از ایجاد بحران و نفاق و اختلاف داخلی هیچ سودی برای کردها ندارد.
دوم، ما تلاش همه جانبه جهت خنثی سازی توطئه های این رژیم را حق مشروع خود می دانیم و در این راستا تمامی اقدامات و گزینه های لازم مدنظر قرار خواهد گرفت.
سوم، بی تردید مردم مبارز و دلیر کردستان ایران در صورت هرگونه تعرض جمهوری اسلامی به احزاب روژهلات (کردستان ایران)، پاسخ لازم را داده و سکوت نخواهند کرد. ما نیز به خلق خود اطمینان می دهیم که فرزندان پیشمرگشان، در صورت هرگونه تعرضی، بسان گذشته حماسه ای مملو از افتخار علیه دشمنان ملت کرد خلق خواهند کرد.
چهارم، از همه ی کردها و به ویژه کردهای کردستان ایران (روژهلات) مقیم سایر کشورها خواهانیم تا با شیوه های مسالمت آمیز، مدنی و مدرن دربرابر توطئه های کثیف رژیم جمهوری اسلامی علیه احزاب و کردهای ایران مقیم کردستان عراق ایستادگی نمایند.
پنجم، از حکومت اقلیم جنوب کردستان، خواهران و برادرانمان و به ویژه جوانان، آزادیخواهان، نهادها و شخصیت های دینی در این بخش از کردستان تقاضامندیم اجازه ندهند رژیم جمهوری اسلامی تهاجم به خاک کردستان عراق (باشور) را تبدیل به فرصتی جهت تعرض و حمله به اردوگاه های احزاب کورد ایران و اعضاء و هواداران آنها در اقلیم کردستان نماید، لازم است در برابر تهاجم این رژیم ساکت نباشند.
ششم،از همه ی اعضاء و هواداران تمامی احزاب تقاضامندیم با حفظ آمادگی و هوشیاری خود، از بکارگیری ادبیات گزنده و توهین به یکدیگر و به اعضاء و هواداران احزاب سایر بخش های کردستان جدا پرهیز نموده و تلاش نمایند کلام و گفتارشان در راستای حفظ و حراست از منافع ملی و عمومی ملت کرد و نه جریحه دار نمودن احساسات یکدیگر باشد.
هفتم اینکه، از تمامی نهادها و مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد و نمایندگی کشورها در اقلیم کردستان خواستاریم در برابر دخالت های جمهوری اسلامی ایران در عراق و کردستان و نیز اقدامات بحران آفرین سپاه پاسداران و تهدید احزاب کردستان ایران و جان و مال مردم ساکن در اردوگاه های اپوزیسیون سکوت اختیار نکرده و در این راستا مواضع جدی اتخاذ نمایند.
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب کومله ی کردستان ایران
30 مهرماه 1396
22 اکتبر 2017

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی اگر راست می گویی اگر به گفتۀ خود ایمان و اعتقاد داری ! بیا با عکس ، نام حقیقی خود در کامنت ها ظاهر شویم . شما هر مخالف نظر خود را به اطلاعاتی بودن يا به جاسوس بودن محکم می کنید. این نوع فعالیت غیر حرفه ای یعنی چه ؟
تا کی به این طریق سطحی با مسایل کشور ما و با فعالان اپوزسیون در ایران برخورد خواهید کرد ؟ تا کی به تخریب ترکهای ایران ادامه خواهید داد ؟
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اعضای ارتش سایبری رژیم آخوندی

https://cybermojahed.wordpress.com

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بلی شماها با دشمنان ایران همکاری بکنید . با مافیای بین المللی در بهم زدن ثبات ایران و منطقه به دلقک بازی خود ادامه بدهید . از یک شهروند سادۀ ایران بشنوید !! ما به تروریست ها دنیا را تنگ خواهیم کرد.پاینده باد ایران و کشورهای مقتدر منطقه .