معرفی یک ایرانی -دانمارکی کاندید شهر داری کپنهاک

علی یکی از چهره‌ای موفق جامعه ایرانی در دانمارک
نام من ، علی حنسن Ali Hansen است واز سوی لیست واحد Enhedslisten کاندید انتخابات شهرداری هستم وبرای جامعه چند فرهنگی و امکانات بیشتر اجتماعی برای شهروندان کپنهاک تلاش می کنم . خیلی از شهروندان دانمارکی از مجموعه اتنیکی هستند . از این رو برای رفع تبعیض آنان تلاش خواهم کرد.

Mit navn er Ali Hansen. Jeg stiller op til kommunalvalget for Enhedslisten i København.
Visioner for København:
Jeg har boet hele mit ungdoms- og voksenliv i København. Jeg vil gerne have den grøn, multikulturel og mere socialt lige.
Jeg er meget optaget af og bekymret over den stigende ulighed i samfundet, herunder også i København. Lokalt oplever vi den stigende ulighed fx i Tingbjerg.
Ligeledes føler mange af vores borgere med en anden etnisk baggrund sig stadigvæk diskrimineret på jobbet og i bylivet.
Derudover er forureningen nogle steder så slem, at en kort indkøbstur giver kriller i halsen og smagen af os i munden.
Jeg vil derfor gerne være stemmefører på Rådhuset for lavtlønnede og marginaliserede og samtidig kæmpe for bevarelse af vores tilbageværende åndehuller til gavn for vores borgere.
Baggrund:
Jeg har i mange år været tillidsmand og miljørepræsentant. Jeg er også bestyrelsesmedlem af Grobund. Ligeledes har jeg i mange år været medlem af Enhedslisten, hvor jeg nu sidder i afdelingens bestyrelse.
Som civiløkonom og ingeniør har jeg i mange år arbejdet med kommunikationsteknologi og økonomi i internationale virksomheder og har ligeledes undervist på forskellige uddannelsesinstitutioner, herunder på Københavns universitet og i specialskoler. Lige nu underviser jeg unge med diverse læringsudfordringer, herunder autisme.

منبع: 
امیل رسیده
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی عزیز! از کی پان ایرانیستها دمکرات شده اند؟! از چند فرهنگی دانمارک صحبت میکنند! آیا اخیرا به این شعور رسیده اند؟! این آقایان که ملل ایران را قوم مینامند، فرهنگ و زبانشان را تحت نام خرده فرهنگ سرکوب میکنند، خود صاحب چه شعوری هستند از چند فرهنگی دانمارک صحبت میکنند!؟ آیا منظورشان بربریت مدل ایرانی است؟ مدلی که چهل سال است"سنگسار زنان، اعدامهای روزانه، سرکوب مردم، و خفه کردن آزادی را در دستور کار خود قرار میدهد؟!