معرفی یک ایرانی -دانمارکی کاندید شهر داری Taastrup

مرجان گنجو Marjan Ganjjou از حزب کنسرواتیو konservative
نام من مرجان گنجو Marjan Ganjjou است 48 سال دارم ،در رشته socialpædagog تحصیل کردم ودر jobcentret کار می کنم و برای زندگی بهتر بچه ها و جوانها تلاش می کنم .


Et bedre børne- og ungeliv
Det vigtigste for mig er at skabe et rigt børne- og ungdomsliv. Jeg synes vi skal udvikle vores daginstitutioner og skoler med fokus på trivsel og læring.
Vi skal tænke undervisning og trivsel på en ny måde ved at skabe spændende læringsmiljøer, hvor børn og voksne sammen kan skabe lærende fællesskaber.
Forældrene er de vigtigste i børn og unges liv. Derfor er fokus på samarbejde og forældreinddragelse vigtigt for barnet og den unges positive udvikling.
Tryghed for alle
Bandekriminalitet har fyldt nyhederne henover sommeren. Vi er i vores kommune desværre også udfordret på dette område.
Det er vigtigt at føle sig tryg, der hvor man bor. Derfor skal vi styrke samarbejdet mellem politi, SSP, gadeplan og de sociale myndigheder i kommunen.
Det er også vigtigt med spændende fritidstilbud til de unge og en opsøgende indsats for at holde bandekriminaliteten nede.
Effektiv integration
Vi er en mangfoldig kommune med mange borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Desværre også med tre boligområder på den såkaldte ghettoliste. Vi skal have målrettet tidlige og forbyggende indsatser, for at få alle i uddannelse og job og dermed i selvforsørgelse.
Integration handler i høj grad også om kultur og tolerance. Derfor vil kulturelle arrangementer på tværs af forskellige kulturforeninger, fremme respekt og forståelse og dermed forhåbentlig en vellykket integration.
Om mig
Jeg er 48 år og har to voksne børn. Jeg bor i Egevangshusene i Taastrup.
Jeg er uddannet socialpædagog og arbejder til dagligt på et projekt i jobcentret, hvor jeg hjælper de unge i kommunen med at komme i uddannelse og job via håndholdte indsatser.
Jeg sidder i byrådet, hvor jeg er medlem af Institutions- og Skoleudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.
Jeg er engageret i byrådsarbejdet, da jeg er optaget af at gøre vores kommune til et godt sted at bo, og fordi jeg kan være med til at sikre den rigtige balance imellem økonomi og værdier.

انتشار از: