گرفتن پول از دولتهای بیگانه کلاشی است یا برای براندازی؟!

ویدئو
گفتگوی پری عسکری با کنشگران سیاسی، حسن کیانزاد و هوشنگ کردستانی، در رادیو مانی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
این اقایون هنوز نمی فهمند که هیچ انقلابی و هیچ تغییری در هیچ کشوری نبوده بدون کمک های کشوهای دیگر. از انقلاب کومنیست این اقایون در روسیه که اگر المان پول و اصلحه نمیداد لنین بایستی در المان گدایی می کرد.
عدم انتشار شده: 
false