به ياری زلزله زدگان بشتابيم!

تسليت به مردم ايران و آسيب ديدگان زلزله
ما ضمن اعلام همدردی با تمامی آسیب دیدگان زمین لرزه، کشته شدن هم وطنان را به مردم ايران و به ويژه خانواده آن ها تسليت می گوئيم و خواهان بسيج نيرو و امکانات برای کاستن از ميزان تلفات و امدادرسانی به مردم مناطق زلزله زده هستيم. ضروری است از تجربه زلزله بم و کمک  نهادهای مردمی برای ياری به زلزله زدگان بهره گرفت.

در شامگاه یکشنبه ۲۱ آبان زلزله ای مهيب به قدرت ۷.۳ ريشتر بخش های وسيعی از مناطق غرب ايران و عراق را لرزند و موجب مرگ صدها نفر و زخمی شدن هزاران تن گرديد. به گفته مسئولين شبکه لرزه‌نگاری استان کرمانشاه، پس از زلزله اصلی بيش از ۱۰۰ پس لرزه تاکنون اتفاق افتاده است. بنا به آخرين آمارها بيش از ۴۰۰ هم وطن کشته شده و بيش از هفت هزار زخمی گرديده اند. آمارها نشان می‌دهد که بیشترین کشته‌ها به سرپل ذهاب و بعد قصر شیرین مربوط می‌شود. سرپل ذهاب نزدیک به کانون زلزله بوده است.

اخبار دريافتی نشان می دهد هنوز بسیاری از هموطنان در روستاها زیر آوارند و ابعاد فاجعه به مرتب بيشتر آن چيزی است که جمهوری اسلامی بازتاب داده است. کمک رسانی ارگان های حکومتی تناسبی با ابعاد فاجعه ندارد. کمبود جدی پزشک متخصص و پرستار در مناطق زلزله‌زده وجود دارد. مردم مناطق زلزله زده نسبت به کمبودها معترضند. تنها بیمارستان سرپل ذهاب تخریب شده و مجروحان در بیمارستان صحرایی و در هوای آزاد و بدون برخورداری از امکانات بیمارستانی تحت مداوا قرار گرفته‌اند. برق در سرپل ذهاب قطع شده و زلزله‌زدگان با کمبود آب آشامیدنی و سرپناه روبرو هستند.

ما ضمن اعلام همدردی با تمامی آسیب دیدگان زمین لرزه، کشته شدن هم وطنان را به مردم ايران و به ويژه خانواده آن ها تسليت می گوئيم و خواهان بسيج نيرو و امکانات برای کاستن از ميزان تلفات و امدادرسانی به مردم مناطق زلزله زده هستيم. ضروری است از تجربه زلزله بم و کمک  نهادهای مردمی برای ياری به زلزله زدگان بهره گرفت. در جريان زلزله بم نهادهای مردمی شکل گرفتند، به کمک زلزله زدگان شتافتند و عليرغم موانع ايجاد شده توسط حکومت گران، آن ها توانستند نقش موثر ايفاء کنند. ما از هم وطنان درخواست داريم به هرنحوی که مناسب می بينند به ياری آسيب ديدگان زلزله بشتابند. بدون ترديد کمک های مردمی می تواند از آلام زلزله زدگان بکاهد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت مسئولین کنشگران چپ

هيئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

۲٢ آبان ۱۳۹۶ (۱۳ نوامبر ۲۰۱۷)

منبع: 
به پیش
انتشار از: