احمدی نژاد گفت:مردم، رهبران نظام را به زیر می کشند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سالام ـ باعذرخواهی،جناب ناظر،اسمم را فکرکرده ام نوشته ام.بلی احمدی نژاد و حامیانش دلقکانی بیسوادی بیش نیستند.این تحفه های عصرجدید،نمایندگان بی شعوران عصرمدرنیسم حقوق بشری،عقلانیت ومنطق برحکومت دلارهای مفتی نفتی شعوبیه فاشیست فارس هستند،
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
از جناب Anonymous که جمله اش را، با "سالام - احمدی نژاد خودش کاره ایی نیست،معلمان پشت پرده از دلقک هایی همچون او همیشه درجوامع عقب مانده استفاده کرده اند،.." باید تشکر کرد! که با یک تحلیل کوتاه، اما جامع وضع کنونی جهنم ایران را بدرستی تصویر میکند. خامنه ای خود دلقکی بیش نیست، و اختیاری نیز ندارد. نیروهای استعمارگر خارجی او را به عنوان دلقک رهبری جلوه انداخته اند، تا چهل میلیون مردم تورک آزربایجان را به بهانه "رهبر خودش تورک است"، چهل سال بخواب جهالت فرو ببرند. اما این حیله دیگر کارائی ندارد، رژیم، و استعمارگران بخوبی میدانند، توفان سهمناکی در راه است. این بار سر مردم را با امام زمان و امدادهای مفت غیبی نمیتوانند گرم کنند، ثروت مملکت را بچاپند. دیگر نه شاه در ایران اعتبار دارد، نه امام. و نه احزاب شکست خورده پانفارسیسم! این مردم است که خود سرنوشت خود را بدست خواند گرفت.

عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
مثل زمان مشروطیت محمود احمدی نژاد رفته داخل حرم شاه عبدالعظیم بست نشسته. و اطرافیانش انگار شعارهای زمان مشروطیت را سر میدهند. بین حکومتیان سطح فرهنگ از زمان مظروطیت و دوران قاجار هم پایین تر است. قرن 21 و پناه به حرم حضرت شاه عبدالعظیم در شهر ری.حریف او ، برادران..... از نجف آمده اند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سالام - احمدی نژاد خودش کاره ایی نیست،معلمان پشت پرده از دلقک هایی همچون اوهمیشه درجوامع عقب مانده استفاده کرده اند،
مگررضاشاه ،یاخمینی بهترازاو بودند؟درپشت صحنه راباید دید،
معلمان ومهندسان فکری حامی احمدی نژاد که اکنون فرافکنی پیش گرفته اند،درمیدانند،که برادران لاریجانی منفور دربین مردم هستند،میدانند،که لاریجانی و ولایتی،حدادعادل،روحانی،جوادی آملی،مکارم شیرازی، رفسنجانی،خاتمی،وو،،،دربین مردم
مشروعیت خودراازدست داده اند،فکرمیکند،میتواند عوامفریبی کند،
چون اوپوزیزاسیون ایران ،نتوانسته اند صداقت و لیاقت رهبری داشته وآنهانیزعقب مانده هایی بیش نیستند،مهندسان استعماری،ازدلقک هایی همچون احمدی نژادبازهم میخواهند، تست سیاسی دیگری داشته باشند،
خامنه ایی بدبخت،یا تحت محاصره مرتجعانی مثل مکارم،جوادی آملی،همدانی،علم الهدی،جنتی،شاهرودی،وو،،،ازطرفی محاصره شده بتوسط نمایندگان سیاسی موساد،انتلجس
عدم انتشار شده: 
false