بیستون زخمی

آن ظلم ها که رفته بر قوم های دیگر
ده ها برابرش بر اکراد رفته باشد

آن سرپناه سستی که مهر بود نامش
با صد امید شیرین بر باد رفته باشد

شیرین کنار خسرو، شب خفت شاد و شادان
فردا به زیر آوار ناشاد رفته باشد

 

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen

بیستون زخمی

آه از ستمکشی که از یاد رفته باشد
بر ملتی که زیر بیداد رفته باشد

آن ظلم ها که رفته بر قوم های دیگر
ده ها برابرش بر اکراد رفته باشد

آن سرپناه سستی که مهر بود نامش
با صد امید شیرین بر باد رفته باشد

شیرین کنار خسرو، شب خفت شاد و شادان
فردا به زیر آوار ناشاد رفته باشد

نوزاد مانده باشد، بی «دالگ» عزیزش
«باوگ» ش نمرده باشد، اولاد رفته باشد

کوله بری که از تیر جان می‌برد سلامت
در زیر سقف خانه برباد رفته باشد

امشب صدای تیشه از بیستون نیامد
شاید به زیر آوار فرهاد رفته باشد

دالگ = مادر
باوگ = پدر

محمد رضا عالی پیام _ هالو

در استقبال غزلی از حزین لاهیجی

بخش: 
انتشار از: