مبارزه فرهنگی با رژیم از طریق تولید زیور آلات هنری

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
تیتر مطلب را جایگزین کنید با "کوبیدن بر طبل عاریا پنداری و کوروش پرستی با نام مبارزه با رژیم"شاید بهتر بتوان دغدغه این قبیل افراد را درک کرد.
عدم انتشار شده: 
false