درگيري دو جنجالي، احسان فتاحي و اميد دانا

بجای اتهام زنی افکار فاشیستی امید دانا را افشا نمایید
کار امید دانا بالا گرفته است ، او که همه را تروریست و ایران ستیز می داند و آشکارا و با افتخار اعلام می کند که مخالف دمکراسی و حقوق بشر است ، چرا که در صورت فضای باز ، ایران تجزیه خواهد شد و در عین حال از سردار جنایتکار سپاه قدس، قاسم سلیمانی پشتیبانی می کند . او که بر خلاف موازین ژونالیسم دمکراتیک بدون اطلاع طر ف مقابل صدا ضبط می کند و آن را منتشر می کند، مخالفین رژیم بایستی با طوماری شصت هزار نفری ، این شخص فاشیست را به ایران آخوندی بر گر دانند.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: