سخنان پاياني حميد بقائي و جوانفكرپس بست نشيني

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
بنظرم واقعا تهوع آور است که سپاه پاسداران از این موجودات سخیف و اپوزیسیون سازی ابلهانه اش دست برنمی دارد .اصرار سپاه پاسداران بر حفظ این سوخته های سیاسی بی هویت خود نشانۀ استیصال سپاه پاسداران از رشد روزافزون آگاهی مردم و نیز ضعف و ناتوانی شدید در درک حرکت های اجتماعی و ریشه و چرایی آن است. قطعا هنوز می توانند برای این عروسک های خیمه شب بازی نمایشنامه و وظایف جدیدتری هم تعریف کنند.
عدم انتشار شده: 
false