"دستهای کردستان"

.ایمان بیاورید به دستهای خلقی که

خانه خرابی سرنوشت آنهاست

و از سقفهای آوار شده نمی ترسند.

این دستها دوباره

خشت

روی خشت

خواهند گذاشت.

"دستهای کردستان"

زیباترین مویه های زمین را آفریده اند

با قلبی نشانه گرفته شده

به تفنگ تمام مرزبانان جهان.

قومی قتل عام شده که مدام

از خاکستر خود برمی خیزد.

بر میادین مین رَمه به چرا می برند

با تفنگ و تنبوری حمایل

و تکه ای کشک

در جیب پاتولشان.

چشم در چشم جوخه ها

سرود می خوانند

و از مهِ بمبهای شیمیایی می گذرند

ملت مغمومی که سخت جانیشان

مرگ را به ستوه می آورد.

به این دستها ایمان بیاورید!

دستهایی که دف را به سخن درمیاورند،

دستهایی که در سوگ

چنگ بر چهره ی صاحبانشان می کشند،

دستهایی که خالیند

اما پیش دیگران دراز نمی شوند.

ایمان بیاورید به دستهای خلقی که

خانه خرابی سرنوشت آنهاست

و از سقفهای آوار شده نمی ترسند.

این دستها دوباره

خشت

روی خشت

خواهند گذاشت.

یغما گلرویی

پاتول: شلواری گشاد کوردی با دم‌پای تنگ است که «رانک» نیز نامیده می‌شود. #زلزله_کرمانشاه #زلزله_سرپل_ذهاب #کردستان #یغما_گلرویی

انتشار از: