اتحاد ملت كورد وايرانيان ، حکومت را به خاک سیاه کشاند!

زلزله ای در راه ولی قویتر و ویرانگرتری است که روزی بنیاد این حکومت را به هم خواهد ریخت. منتطر این زلزله باشید.

درسته ، این زلزله ما را لرزاند، خانه و آشیانه مارا ویران کرد، بچه ها زیادی از ما گرفت، پدر و مادرهای بیشماری را داغدار کرد و دل همه مان را شکست ولی مردم کردستان هنوز مصمم و با اراده ایستاده اند. یک واقعیت در این ماجرا خار چشم جمهوری اسلامی شد، آن هم اجتماعی که هر روز خود را متشکل تر میکند و با شتاب بیشتری شکاف بین مردم و حکومت را سرعت میبخشد. همبستگی اجتماعی مردم کردستان که خارج از حکومت عمل کرد، رژیم را بکلی هراسان کرده است و چنان قدرتی از خود نشان داد که حکومت را لرزاند.
کمکهای اجتماعی که از بقیه نقاط ایران برای آسیب دیده گان زلزله کردستان جمع آوری شد، کار شخصیتهای معین و خودجوشی بود که خارج از حکومت انجام شد و این کمکها به آدرس حکومت فرستاده نشد بلکه اقداماتی مردمی بود که حکومت را دور زد. این حرکتها بر این واقعیت تاکید دارد که پایه های اجتماعی این حکومت در میان مردم فرو ریخته است و تنها با قدرت سرکوب و قلدری نطامی ماندگاراست. این جدایی اجتماعی از حکومت و بی اعتمادی مردم به رژیم اسلامی از یک طرف و ازطرفی دیگر متشکل شدند مردم در تشکلهای خود جوش اجتماعی برای چاره سر کردن مشکلات خود و دخالت مستقیم در مسائل مختلف، یک روند مهم در صحنه سیاسی جامعه ایران است که به آن میشود دلخوش کرد.
اتحادها و تشکلهای خود جوش و مردمی کردستان و ساير نقاط ايران عکس العمل انسانی آنها در مقابل آسیب دیده گان زلزله کردستان و پیشوازی میلیونی مردم کردستان از جنازه ابوبگر معروفی که درراه کمک رسانی به زلزله زده گان جان باخت، زلزله ای در راه ولی قویتر و ویرانگرتری است که روزی بنیاد این حکومت را به هم خواهد ریخت. منتطر این زلزله باشید. ناشناس 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ملت کورد؟! یعنی کوردها عضوی از ملت ایرانی نیستند؟! کردها ایرانی هستند و در ایران زندگی می کنند. شما کورد هستید و در خارج از کشور راجع به چیزی که نمی دانید قلم می زنید! راستی زندگیتان را چطور تامین می کنید و تامین معاشتان با این مقاله ارتباطی دارد؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خدا را شکر.
که پان های راسیست ضد ایرانی و ضد فارس متوجه شدند که دشمن همه مردم ،حاکمان هستند و نه فارسها و ایرانیان و یا سایر مردم.
پان ترکیسم تجزیه طلب ،مثل سابق آدرس غلط میدهد تا بحای حاکمان ترک شیغه صفوی، ایرانیان را دشمن خود معرفی کند . این جنایت او در آینده پاداش خود را خواهد گرفت.