برای نخستین بار: افشای منبع "پول‌ های دریافتی سید علیرضا نوری زاده"

پاسدار سرتیپ مسعود جزایری معاون فرهنگی سپاه پاسداران رژیم فاش کرد:
"دوم خردادی ها" (اصلاح طلبان جاانداز حکومتی) نه تنها سازمان اطلاعات ساخته اند، بلکه با استفاده از رانت های چند ملیون دلاری فروش نفت در خارج از کشور، رادیو و تلویزیون ۲۴ ساعته راه انداخته‌ اند !! سید علیرضا نوری زاده با دریافت ماهیانه ۵۰ هزار دلار در تماس مستقیم با آخوند محمد علی ابطحی است و به عنوان اصلی‌ ترین عامل اصلاح طلب، مزدوران خارج نشین را در ترکیه، اروپا، کانادا و آمریکا، هماهنگ می کند".

این‌ جستار در روزنامه ی حکومتی رسالت به ۱۶ تیر ۸۰ چاپ شده‌ بود و چند‌ ساعت بر روی اینترنت بود تا اینکه سرانجام با ‌مداخله ی دفتر آخوند سید محمد خاتمی رییس جمهور وقت رژیم، حذف و به‌ جای آن مطلب‌ دیگری گنجانده شد. دو سند زیر، تصاویری از این روزنامه در آن تاریخ، در هنگام درج خبر و پس از سانسور می باشند:

روزنامه ی رسالت در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۸۰ نیز، خبر دیگری در همین‌ رابطه داشت و نوشت:
"تعدادی از روزنامه نگاران و هنرمندان ایرانی مقیم هامبورگ آلمان، در نامه ای ادعا کردند که شبکه ی ان. آی. تی. وی، از راه شرکت های نفتی که در اختیار سید بهزاد نبوی هستند، کمک مالی مستقیم دریافت می‌ کنند. در این نامه، همچنین آمده است که سید علیرضا نوری زاده با خرید ۱۵ دقیقه از وقت شبکه ی یاد شده، در خدمت جبهه ی دوم خرداد قرار گرفته و برخی پیام های دلخواه آنان را منتشر می کند":

به‌ این‌ ترتیب، در جریان جنگ‌ جناحی درون حاکمیت، گوشه‌ ای از منابع "پول‌ های حق حساب" عوامل رژیم، افشا می‌ شود. سید علیرضا نوری زاده در جریان سفر سید محمد خاتمی به‌ فرانسه در آبان ۷۸، با آخوند ابطحی مسئول دفتر وی دیدار‌ کرد. نامه ی نوری‌ زاده در این‌ باره چند ماه‌ پس از آن، به‌ دست رقبا فاش‌ شد و هفته‌ نامه ی "حریم" در تهران آن‌ را به چاپ‌ رساند. در این‌ نامه، سید علیرضا نوری زاده با تشکرات غلیظ و با اظهار ارادت به "سید نازنین" !!، مراتب خدمت رسانی را این‌ چنین یادآوری کرده بود:

"حضرت ابطحی عزیز، با سلام
دیدار کوتاه ولی پر از لطف حضرت عالی در پاریس همچنان منزل‌ نشین یاد و خاطره ی من است و گفتگوی پر از لطف با سید نازنینمان، جایی ویژه در دفتر ایام من یافته است. گو این که محاکمه ی شیخ المناضلین عبداللّه نوری بسیار ناراحت کننده است !!
باری، ضرورت داشت این چند خط را خدمت شما بفرستم. دکتر احسان نراقی به تهران آمده است. با توجه به نقش بسیار مهم و چشمگیر او در برگزاری جلسه ی یونسکو و آن زحمت ها و دویدن ها و سینه‌ سپر کردن هایش و پیغام ها و توصیه‌ های به جایی که به من می‌ داد و من به دوستان منتقل می‌ کردم و در نهایت شما گیرنده‌ اش بوده‌ اید، تصور می‌ کنم تقدیری از پیرمرد و گفتگویی با او، تاثیر بسیاری در حال و روحیه ی او خواهد داشت. من تلفنش را در تهران برایتان می‌ نویسم یا خود یا دیگری به استمالت و احوال پرسی و خوش‌ آمدی به او مامور بفرمایید.
باز هم از دیدار پاریس که غنیمتی برای دل و روح بود، قدردانی می‌ کنم.
سید علیرضا نوری‌ زاده"

همچنین به روشنی آشکار می‌ شود که پس‌ از ماجراهای سعید امامی که رابط نوری‌ زاده بود، نامبرده چگونه در ‌دستگاه "حجاریان‌ ـ خاتمی"، به رده ی سرشبکه و هماهنگ‌ کننده ی شماری از عوامل اطلاعات رژیم در برون مرز ارتقا یافته و دستمزد آنان نیز از راه سید علیرضا نوری‌ زاده پرداخت‌ می‌ شده است. همچنین، روشن‌ می‌ گردد کسانی که پس‌ از افشای این‌ موضوع و پس از اقدامات اعتراضی هم‌ میهنان، از وی پشتیبانی می‌ کردند، تنها برای خوشایند رژیم نبوده‌ است، بلکه آنان مواجب حق حساب ماهیانه ی خود را از همین ۵۰ هزار دلار دریافت می‌ کرده‌ اند !!

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر داریوش افشار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از آنجا که پاسدار جزایری در جناح مخالف است، می توان سخن وی در این درباره را درست دانست. خبر به دلیل غیرواقعی بودن برداشته نشده، بلکه به توصیه ی رییس جمهور وقت رژیم محمد خاتمی این اتفاق افتاده است. اینکه منابع مالی وی از سوی سعودی است، آنگونه که گفته می شود، این مورد را تقویت می کند، چرا که بسیاری از افراد جناح موسوم به اصلاح طلب هم اکنون یا مستقیمن از سوی نهادهای آمریکایی پشتیبانی می شوند یا سعودی که در اتحاد این دو کشور، برای این دست افراد تفاوتی نمی کند که به کدام سو بیشتر متمایل شده باشند. اگر حضور خاتمی در پرتغال در نشست مخفی بیلدربرگ که رسانه ای نشد و همچنین سفر او به آمریکا برای دیدار با ژرژ سوروس را به این داستان بیفزایید، روابط پنهان اصلاح طلبان حکومتی با آمریکا و عربستان را می بینید.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
1_حالا از کی ؟پاسدار سرتیپ مسعود جزایری بعنوان منبع خبر موثق می شود!روشن است ، خبر آنقدر غیر واقعی بود که خودشان آن را بر داشتند. 2- گفته می شود منابع مالی تلویزیون نوری زاده منابع سعودی باشند 3-سالهاست که نوری زاده از خط اصلاح طلبی خارج شد ه است و هیج ارتباطی بین ایشان و خاتمی نیست.