بابک زنجانی و یک اتهام شرم آورسکسی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای مجری اگر زبان ترکی نمی دانید اظهار نظر نکنید ، آقای اردوغان میگوید : "با توجه به بحران اقتصادی در دنیا در ترکیه 18 و نیم میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری شده است " نه اینکه رسیده است !!
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
بعد از رونمایی مجدد از رشوه ها واختلاس و به دست و پا افتادن اختلاسیون باند اردوغان خیلی واضح است که بخواهند رضا ضراب را از این طریق ضربه بزنند. آنقدر پولدار هست که در زندان هم برایش خدمت کنند . ازین نمونه های اتهامات پوچ زیاد میبینیم. با پولهایی که رژیم به باد داده به حقوق میلیونها نفر ۴۰ساله تجاوز شده و میشود.
عدم انتشار شده: 
false