چرا قرآن دستور می دهد که مومنش از شیتان به الله پناه ببرد

بررسی موجزی از قرآن با نگاهی انتقادی

اگر از روی "تعمق" به تمام تهمت هایی که به شیتان می زنند توجه کنیم، معلوم می شود که در همه ی موارد غرض آنها دور کردن "خرد" از انسان است نه شیتان.
- بر اساس آیه ی شماره ی ۱۰۰ از سوره ی نحل، الله به پیغمبر خود می گوید:
"در هنگام خوانش قرآن از شیتان به خدا پناه ببر !!"
چرا ؟؟
علت آنست که هر انسانی با استفاده از خرد خود به آسانی درک می کند که امکان نزول خیلی از آیات قرآن از سوی الله بعید است.
برای اینکه خواننده ی قرآن در این موارد به شک و تردید دچار نگردد، او را وامی دارد که پیشاپیش، از شیتان یعنی "خرد" خود به الله پناه ببرد تا اگر به هنگام تلاوت، شک و تردیدی برایش حاصل شد، آن را وسوسه ی شیتان تلقی کند نه تشخیص عقلی.
کمدی خدایان
هوشنگ معین زاده

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سربازان گمنام امام زمان ویاران خامنه ای و اردوغان. حرف درست مخاطب خود را دارد. شما بجای ایراد گرفتن از نوشتن به فکر فردای سقوط رژیم باشید که چطور از نو میشود خود را تبدیل کرده وبدون زحمت کشیدن پشت کامپیوتر خود همچنان لذت ببرید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما ابتدا املای شیطان را یاد بگیرید بعد به تفسیر قرآن و نهی آن بپردازید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب افشار شیطان نه شیتان
با احترام