گفتگو با مناف عماری دانش اموخته حقوق،: جرم سياسي چيست؟

مناف عماری ابتدا تاریخچه "جرم سیاسی " را شرح می دهد و آنگاه دلیل تاخیر 36 ساله برای تعریف جرم سیاسی در جمهوری اسلامی می پردازد . در پایان به سوالات زیر پاسخ می دهد: تفاوت توهین و انتقادچیست ؟ موضوع کسب قدرت سیاسی و نگاه رژیم اسلامی در این ارتباط و.....

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: