احضار مرتضی پروین به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان کلیبر

اتهام آقای مرتضی پروین در این پرونده "اخلال در نظم عمومی"عنوان شده است ‎این فعال آذربایجانی پیشتر و در سال ۹۵ به اتهام "اخلال در نظم عمومی از طریق بازکردن پارچه نوشته‌ای در جهت آزادی زندانیان سیاسی" متحمل سه ماه حبس تعزیری و سی‌ضربه شلاق شده بود

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان کلیبر با ارسال ابلاغیه‌ای از مرتضی پروین فعال ملی_مدنی تورکِ ساکن اردبیل در خصوص گزارش و شکایت موجود علیه وی که از طرف اداره اطلاعات کلیبر صورت گرفته ، خواست که روز دوشنبه نهم بهمن ماه سال جاری جهت رسیدگی به اتهامات نسبت داده شده در این پرونده، در ساختمان دادسرای این شهر حضور بعمل رساند
‎مرتضی پروین در نهم تیرماه امسال با شرکت در تجمعات سالیانه قلعه بابک که به مناسبت سالروز تولد بابک قهرمان ملی آذربایجانی‌ها برگزار می‌شود، به همراه یازده تن دیگر بازداشت و به زندان اهر منتقل گردید
‎اتهام آقای مرتضی پروین در این پرونده "اخلال در نظم عمومی"عنوان شده است ‎این فعال آذربایجانی پیشتر و در سال ۹۵ به اتهام "اخلال در نظم عمومی از طریق بازکردن پارچه نوشته‌ای در جهت آزادی زندانیان سیاسی" متحمل سه ماه حبس تعزیری و سی‌ضربه شلاق شده بود

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: