فوربز: اروپا در مورد ایران به مواضع ترامپ نزدیک می‌شود