دهه ها نقض و سکوت، برگی از روابط ایالات متحده امریکا و ایران