و سپس خدا به من گفت : «جرج، برو به استبداد در عراق پایان بده »

و سپس خدا به من گفت : «جرج، برو به استبداد در عراق پایان بده »
عناصر سیاسی : نفوذ پول در امور خارجی آمریکائی ها.
نمونۀ عراق، لیبی، سوریه و ایران
نوشتۀ پروفسور رودریگ ترامبلی
Le Prof. Rodrigue Tremblay
استاد قدیمی و باز نشستۀ اقتصاد در دانشگاه مونترآل و وزیر پیشین در دولت کِبِک
مرکز پژوهش های جهانی سازی، 15 ژانویه 2018
برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: