قتل خاموش زندانیان، در پی سرکوب خونین اعتراضات

آکسیون پشتیبانان جنبش دموکراتیک مردم ایران 1396 – نوردراین وستفالن در روز شنبه 27/01/2018 ساعت 15:30 در جلوی کلیسای بزرگ شهر کلن

بدنبال سرکوب خونین و وحشیانه خیزش دی‌ماه 96، جمهوری اسلامی دست به کشتار خاموش زندانیان بی‌پناه گشوده و علت مرگ جوانان معترض را با بی‌شرمی هرچه تمامتر "خودکشی" و "دق کردن از شرم" عنوان کرده‌ است.
ما در پی آنیم که با برگزاری اکسیونهای اعتراضی، توجه جامعه آلمان را به شرایط دهشتناک این قربانیان جلب کنیم و با صدای بلند بگوئیم که مردم ایران تنها و تنها برای اعتراض به سرکوب، حکومت دینی، اختلاس، آپارتاید بر علیه زنان، فقر، نابرابری اجتماعی و در یک کلام برای آزادی میهنشان به خیابانها آمده بودند.
به همین منظور در روز شنبه 27.01.2018 ساعت 15:30 در Domplatte جلوی کلیسای دُم یک فلش‌موب برگزار خواهد شد. برگزارکنندگان این اکسیون که خود از قربانیان جمهوری اسلامی هستند، مى‌خواهند گوشه‌اى هرچند كوچك از زندگى روزانه ايرانيان را در برابر چشمان شهروندان آلمانى به نمايش بگذارند و نشان دهند، چگونه رژیم جمهوری اسلامی از صبح تا شام حقوق پایه یک ملت را لگدمال می‌کند.
"پشتیبانان جنبش دموکراتیک مردم ایران 1396 – نوردراین وستفالن"

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: