برای عفرین

با این همه ...

با این همه به خواجه سلیمان بگوئید:

نه کشتار کبوتر و نه قتل عام قناری،

ما از رسیدن به رویاهای آزادی

هرگز ناامید نمی شویم.

 

نه می بینند

نه می شنوند

دنیا خواب است.

سواره نظام خواجه سلیمان

سم کوب جنازه ی کودکان،

همه می بینند

همه می شنوند

دنیا خود را به خواب زده است.

زره پوش های خواجه سلیمان

آوارگان عفرین را

-بی غسل و بی کفن-

زنده به گور کرده است.

با این همه ...

با این همه به خواجه سلیمان بگوئید:

نه کشتار کبوتر و نه قتل عام قناری،

ما از رسیدن به رویاهای آزادی

هرگز ناامید نمی شویم.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: