دیدن اینجور زورگوئی ها و استبداد، آنهم هنوز رژیم سقوط نکرده، خیلی وحشتناک است!

پاسخ به كامنت كاوه جويا در مورد كيانوش توكلي
نگرانی آقای توکلی بنظرم اینست که با دروغ در این برهه، کالای نابابی به ما نفروشند و من کاملا در این نگرانی ایشان را واقع بین می بینم. اما شما که باز همکار و رفیقتان را با کلمۀ"خطابه "مورد تفقد قرار میدهید و می پرسید چطور شده حالا آمده دروغ ها را شماره میکند بجای در آوردن دروغهای ج ا ا و از حرارت او در این مورد خشمگینید، حرارت خودتان را هم برای کوبیدن رفیقتان هیچ، بلکه روی زورگوئی خودتان در اینکه چه کسی چه کار باید بکند، تا با خطوط مورد نظر شما همراه باشد، کمی آب خنک بپاشید. برای من

آقای کاوه جویا. به کیانوش نوکلی می گوئید دروغ پراکنی پدیده تازه ای نیست که نیازمند کشف باشد. آیا سایت شما فقط متعلق به کاشفین است و باید کشاف بود؟ در اینصورت جز حرفهای تکراری در کامنت خود چه چیز کشف کرده اید؟ که رفیق و همکار تان مخالف حکومت فعلی نیست؟ دست مریزاد! چرا اول این را با خودش مطرح نکردید و موضوع را رسانه ای میکنید؟ که آبرویش را ببرید؟ باز هم دست مریزاد. اما من اینجا شما را کشف میکنم که رفیق کسی نیستید و قابل اعتماد هم نیستید و نگران هستم برای آینده ایران که امثال شما بخواهد بر آن مدیریت کند. حرف کیانوش توکلی کاملا درست است. امروز بخاطر استفاده از ابزار ارتباطی نو، دروغ ابعاد نجومی بخود گرفته و چون به ابعاد نجومی دروغ عادت کرده و نسبت به ان رخوت پیدا کرده ایم، ککمان هم نمی گزد و می گذاریم سیلاب و چرکاب دروغ همه جا را بگیرد. آقای عزیز خودنویس به دست، الان با استفاده از عالیترین دست

آورد های علم روانشناسی و نورو سیانس و ارتباطات و عیره، سیاست را هم با دروغ های تبلیعاتی میخرند و میفروشند. شما اندکی خودنویس را کنار گذاشته مطالعه بفرمائید که چطور فقط با دروغ، توانستند "برکسیت" را به انگلیسی ها بفروشند. نگرانی آقای توکلی بنظرم اینست که با دروغ در این برهه، کالای نابابی به ما نفروشند و من کاملا در این نگرانی ایشان را واقع بین می بینم. اما شما که باز همکار و رفیقتان را با کلمۀ"خطابه "مورد تفقد قرار میدهید و می پرسید چطور شده حالا آمده دروغ ها را شماره میکند بجای در آوردن دروغهای ج ا ا و از حرارت او در این مورد خشمگینید، حرارت خودتان را هم برای کوبیدن رفیقتان هیچ، بلکه روی زورگوئی خودتان در اینکه چه کسی چه کار باید بکند، تا با خطوط مورد نظر شما همراه باشد، کمی آب خنک بپاشید. برای من خواننده، دیدن اینجور زورگوئی ها و استبداد، آنهم هنوز رژیم سقوط نکرده، خیلی وحشتناک است. یاد روز هائی می افتم که همسایه ها میرفتند حساب کسانی را که نمی رفتند پشت بامها االه اکبر بگویند، برسند. آنهم با چه عروتیز دموکرات مآبی!!آقا جان هر کس هر جور بخواهد به پیدایش تغییر در جامعه ای کمک میکند، نخواهد هم نمیکند. نه شما و نه هیچکس هم حق حساب کشی و مشت و مآل دادن رفیقانه اش را ندارید. در ضمن شما که مو از ماست حرفهای توکلی میکشید که برود برایتان حرفهایش را اثبات کند، این دستگاه کنتور دروغتان را که با آن اندازه گرفته اید کدام رژیم از همه در دنیا دروغ گو تر است برای ما بفرستد. حیف است شما صاحب اختصاصی آن باشید، بالاخره کمونیست باید اشتراک ابزار را بپذیرد. اگر چنین ابزاری در اختیار ندارید و آنرا در ذهنتان بخاطر نفرت ازین رژیم خلق کرده اید، عیبی ندارد ما همه از آن متنفریم. ولی مگر شما رساله ای در سنجش دروغهای امریکا و روسیه و چین و بقیه جا ها نوشته اید که با چنین رو مدعی هستید ج اا بزرگترین دروغ پراکن دنیاست؟ اغراق آنهم با نداشتن اطلاعات لازم اسمش فقط به همان سوژه ای نزدیک میشود، که توکلی گفته: دروغ گوئی و عادت به دروغ و گنده گوئی. آره آره شروع کن به شعار و هارت و پورت و من را هم که در این لحظه باید مشغول مبارزه با رژیم باشم ، تا تو برو آنجا بساطتت را بگستری ،به هر جا دلت خواست نسبت بده. دروغگو، دروغکو میماند.کلام آخر، همه دنیا از ظلم و ستم و بی عدالتی گرفته، تا عشق و مرگ و بقیه چیز ها تکراری ست. همه هم در همین موارد باز هم می نویسند. که چی؟ شما خوشت نمی آد؟ نیاد! یکی از چیز های تکراری دیگر دنیا هم اینست که قرار نیست همه چیز به میل ما بچرخد.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: