درخواست برگزاری گردهمایی از سوی جبهه ملی ایران

جبهه ملی از حسن روحانی خواستار اجازه ی گردهمایی در روز 14 اسفند در تهران شد

 

جبهه ی ملی ایران، از حسن روحانی، رئیس جمهوری رژیم جمهوری اسلامی، خواسته است اجازه دهد که این جبهه در روز 14 اسفند 1396، روز درگذشت دکتر محمد مصدق، در یکی از میدان های شهر تهران، گردهمایی همگانی برپا کند.

متن نامه ی جبهه ی ملی به حسن روحانی چنین است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی ، ریاست محترم جمهوری
باسلام وادای احترام ،
پس از حوادث اعتراضی اخیر ، جنابعالی و وزیر محترم کشور وسایر مقامات جمهوری اسلامی کرارا اعلام نمودید که دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست . و مردم حق آزادی بیان دارند و می توانند پیشنهادات و نظرات خود را در امور کشور مطرح نمایند . بر اساس این گفته ها و بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ، جبهه ملی ایران تصمیم دارد که به منظور اعلام نظرات خود در این برهه حساس از تاریخ کشور، از مردم تهران دعوت نماید که برای استماع نظرات و پیشنهادات جبهه ملی در یک تجمع عمومی شرکت نمایند. از آن جا که جنابعالی به عنوان ریاست جمهوری سوگند یاد کرده اید که عهده دار اجرای قانون اساسی و صیانت ازحقوق ملت باشید از شما میخواهیم که به وزارت کشور دستور فرمایید موافقت با برگزاری این گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن را اعلام نمایند . زمان این گردهمایی در عصر روز ۱۴ اسفند ۹۶ و مکان آن در هر یک از میادین تهران پیشنهاد میگردد.

دهم بهمن ماه ۱۳۹۶
تهران – هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: